Polityka środowiskowa

W naszej polityce środowiskowej piszemy o tym, że „Stepapp dąży do minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko. Troska o środowisko ma wpływ na naszą działalność i stanowi integralną część naszej codziennej pracy”. Konkretnie oznacza to, że opracowaliśmy listę konkretnych działań, które podejmujemy w celu zmniejszenia naszego wpływu na środowisko.

Polityka środowiskowa

W naszej polityce środowiskowej piszemy o tym, że „Stepapp dąży do minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko. Troska o środowisko ma wpływ na naszą działalność i stanowi integralną część naszej codziennej pracy”. Konkretnie oznacza to, że opracowaliśmy listę konkretnych działań, które podejmujemy w celu zmniejszenia naszego wpływu na środowisko.

Zawsze czysto.

1. Zwiększamy wiedzę i podnosimy świadomość na temat kwestii środowiskowych w naszej firmie, poprzez ciągłe dyskusje i uwzględnianie aspektów środowiskowych w naszych obowiązkach i wyborze materiałów, chemikaliów, narzędzi i procedur.

2. Stawiamy wymagania dostawcom i wybieramy chemikalia oznaczone ekologicznymi znakam.

3. W miarę możliwości wybieramy lokalne źródła dostaw dla chemikaliów, materiałów i narzędzi.

4. Ograniczamy stosowanie chemikaliów.

5. Ograniczamy stosowanie plastiku, takiego jak jednorazowe torby i używamy plastiku, który jest całkowicie biodegradowalny.

6. Segregujemy materiały biurowe i odpady zgodnie z programem segregacji śmieci w poszczególnych gminach

7. Minimalizujemy korzystanie z jednorazowych produktów, takich jak papierowe i plastikowe kubki, i zamiast nich używamy wielokrotnego użytku.

8. Minimalizujemy negatywne skutki dla środowiska wynikające z naszych transportów. Osiągamy to poprzez:

9. W pierwszej kolejności zawsze korzystamy z transportu zbiorowego.

10. W drugiej kolejności używamy własnych środków transportu z efektywną logistyką, która minimalizuje trasy i zużycie paliwa.

11. Używamy własnych środków transportu o niskim zużyciu paliwa i przyjaznych dla środowiska.

Ponadto staramy się łączyć naszą społeczną odpowiedzialność z kwestiami środowiskowymi i, w miarę możliwości, wspieramy projekty, które mają pozytywny wpływ zarówno na środowisko, jak i na klimat społeczny.

Zawsze czysto.

1. Zwiększamy wiedzę i podnosimy świadomość na temat kwestii środowiskowych w naszej firmie, poprzez ciągłe dyskusje i uwzględnianie aspektów środowiskowych w naszych obowiązkach i wyborze materiałów, chemikaliów, narzędzi i procedur.

2. Stawiamy wymagania dostawcom i wybieramy chemikalia oznaczone ekologicznymi znakam.

3. W miarę możliwości wybieramy lokalne źródła dostaw dla chemikaliów, materiałów i narzędzi.

4. Ograniczamy stosowanie chemikaliów.

5. Ograniczamy stosowanie plastiku, takiego jak jednorazowe torby i używamy plastiku, który jest całkowicie biodegradowalny.

6. Segregujemy materiały biurowe i odpady zgodnie z programem segregacji śmieci w poszczególnych gminach

7. Minimalizujemy korzystanie z jednorazowych produktów, takich jak papierowe i plastikowe kubki, i zamiast nich używamy wielokrotnego użytku.

8. Minimalizujemy negatywne skutki dla środowiska wynikające z naszych transportów. Osiągamy to poprzez:

9. W pierwszej kolejności zawsze korzystamy z transportu zbiorowego.

10. W drugiej kolejności używamy własnych środków transportu z efektywną logistyką, która minimalizuje trasy i zużycie paliwa.

11. Używamy własnych środków transportu o niskim zużyciu paliwa i przyjaznych dla środowiska.

Ponadto staramy się łączyć naszą społeczną odpowiedzialność z kwestiami środowiskowymi i, w miarę możliwości, wspieramy projekty, które mają pozytywny wpływ zarówno na środowisko, jak i na klimat społeczny.

Zyskaj czas na siłownię.
Zyskaj czas na siłownię.
Polityka środowiskowa

W naszej polityce środowiskowej piszemy o tym, że „Stepapp dąży do minimalizowania negatywnego wpływu na środowisko. Troska o środowisko ma wpływ na naszą działalność i stanowi integralną część naszej codziennej pracy”. Konkretnie oznacza to, że opracowaliśmy listę konkretnych działań, które podejmujemy w celu zmniejszenia naszego wpływu na środowisko.

Czysto. Zawsze.

1. Zwiększamy wiedzę i podnosimy świadomość na temat kwestii środowiskowych w naszej firmie, poprzez ciągłe dyskusje i uwzględnianie aspektów środowiskowych w naszych obowiązkach i wyborze materiałów, chemikaliów, narzędzi i procedur.

2. Stawiamy wymagania dostawcom i wybieramy chemikalia oznaczone ekologicznymi znakam.

3. W miarę możliwości wybieramy lokalne źródła dostaw dla chemikaliów, materiałów i narzędzi.

4. Ograniczamy stosowanie chemikaliów.

5. Ograniczamy stosowanie plastiku, takiego jak jednorazowe torby i używamy plastiku, który jest całkowicie biodegradowalny.

6. Segregujemy materiały biurowe i odpady zgodnie z programem segregacji śmieci w poszczególnych gminach

7. Minimalizujemy korzystanie z jednorazowych produktów, takich jak papierowe i plastikowe kubki, i zamiast nich używamy wielokrotnego użytku.

8. Minimalizujemy negatywne skutki dla środowiska wynikające z naszych transportów. Osiągamy to poprzez:

9. W pierwszej kolejności zawsze korzystamy z transportu zbiorowego.

10. W drugiej kolejności używamy własnych środków transportu z efektywną logistyką, która minimalizuje trasy i zużycie paliwa.

11. Używamy własnych środków transportu o niskim zużyciu paliwa i przyjaznych dla środowiska.

Ponadto staramy się łączyć naszą społeczną odpowiedzialność z kwestiami środowiskowymi i, w miarę możliwości, wspieramy projekty, które mają pozytywny wpływ zarówno na środowisko, jak i na klimat społeczny.

Bez stresu i bez brudu