Zasady Anulowania Stepapp.

1. Anulowanie usług

Niniejsze Zasady Anulowania są częścią Regulaminu pod adresem www.stepapp.pl/warunki-korzystania

Zanim podejmiesz decyzję o anulowaniu, rekomendujemy spróbować rozwiązać problem w inny sposób. Dla przykładu, możesz na przykład skontaktować się z nami poprzez opcję “Pomoc”, która znajduje się w Aplikacji.

1.1 Jako Zleceniodawca

Scenariusze anulacji:

Zleceniodawca anuluje zlecenie, gdy do rozpoczęcia świadczenia usługi pozostało więcej niż 48 godzin – brak opłaty.

Zleceniodawca chce anulować zlecenie, gdy do rozpoczęcia świadczenia usługi pozostało mniej niż 48 godzin – pobieramy 50% kwoty wartości zlecenia.

Zleceniodawca chce anulować zlecenie, gdy do rozpoczęcia świadczenia usługi pozostało mniej niż 48 godzin, jednak posiada zaświadczenie lekarskie – prosimy o kontakt z obsługą klienta na adres e-mail: info@stepapp.pl, bądź poprzez czat live w aplikacji.

1.2 Jako Wykonawca

Zanim anulujesz zlecenie, rozważ poniższe kwestie:

– Wpływ Twojej rzetelności jako Wykonawcy – anulowanie zlecenia może negatywnie wpłynąć na Twój wskaźnik rzetelności i obniżyć Twoją zdolność do pozyskiwania nowych zleceń

– Ograniczenie lub Zawieszenie konta – w przypadku powtarzających się anulacji z Twojej strony, możemy ograniczyć lub zawiesić Twoje konto Wykonawcy

– Brak wsparcia i bezpiecznych płatności – Tylko zlecenia realizowane poprzez platformę Stepapp mają zapewnione nasze wsparcie

Scenariusze anulacji:

Wykonawca chce anulować swoje zgłoszenie do zlecenia po tym jak się zgłosi do wykonania zlecenia – Mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty, prosimy o kontakt z obsługą klienta na adres e-mail: info@stepapp.pl, bądź poprzez czat live w aplikacji.

Wykonawca chce anulować zlecenie, gdy do rozpoczęcia świadczenia usługi pozostało mniej niż 48 godzin – Mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty, prosimy o kontakt z obsługą klienta na adres e-mail: info@stepapp.pl, bądź poprzez czat live w aplikacji.

Wykonawca chce anulować zlecenie, gdy do rozpoczęcia świadczenia usługi pozostało więcej niż 48 godzin – prosimy o kontakt z obsługą klienta na adres e-mail: info@stepapp.pl, bądź poprzez czat live w aplikacji.

2. Postanowienia końcowe

Wszelkie zgłoszenia zostaną przeanalizowane w terminie maksymalnie do 7 dni roboczych od zgłoszenia. W tym czasie będziemy dokładnie badać przyczyny zgłoszenia. Nie powinno to jednak zająć dłużej niż 1-2 dni.