Zasady Anulowania Stepapp.

1. Anulowanie usług

Niniejsze Zasady Anulowania są częścią Regulaminu pod adresem www.stepapp.pl/warunki-korzystania

Zanim podejmiesz decyzję o anulowaniu, rekomendujemy spróbować rozwiązać problem w inny sposób. Dla przykładu, możesz na przykład skontaktować się z nami poprzez opcję “Pomoc”, która znajduje się w Aplikacji.

1.1 Jako Zleceniodawca

Scenariusze anulacji:

Zleceniodawca anuluje zlecenie, gdy do rozpoczęcia świadczenia usługi pozostało więcej niż 48 godzin – brak opłaty.

Zleceniodawca chce anulować zlecenie, gdy do rozpoczęcia świadczenia usługi pozostało mniej niż 48 godzin, ale więcej niż 24 godziny – pobieramy 50% kwoty wartości zlecenia.

Zleceniodawca chce anulować zlecenie, gdy do rozpoczęcia świadczenia usługi pozostało mniej niż 24 godziny – pobieramy 100% kwoty wartości zlecenia.

2. Postanowienia końcowe

Wszelkie zgłoszenia zostaną przeanalizowane w terminie maksymalnie do 7 dni roboczych od zgłoszenia. W tym czasie będziemy dokładnie badać przyczyny zgłoszenia. Nie powinno to jednak zająć dłużej niż 1-2 dni.