Odpowiedzialność za warunki pracy

Praca w Stepapp powinna być zgodna z naszym planem zrównoważonego rozwoju, będąc długoterminową korzystną alternatywą. Aby to zagwarantować, jako firma musimy aktywnie przeciwdziałać chorobom i obrażeniom naszych pracowników, zapewniając im dobre i bezpieczne warunki pracy. Nasi pracownicy powinni mieć możliwość rozwoju zawodowego i osobistego podczas swojego zatrudnienia w Stepapp.

Odpowiedzialność za warunki pracy

Praca w Stepapp powinna być zgodna z naszym planem zrównoważonego rozwoju, będąc długoterminową korzystną alternatywą. Aby to zagwarantować, jako firma musimy aktywnie przeciwdziałać chorobom i obrażeniom naszych pracowników, zapewniając im dobre i bezpieczne warunki pracy. Nasi pracownicy powinni mieć możliwość rozwoju zawodowego i osobistego podczas swojego zatrudnienia w Stepapp.

Bez względu na okoliczności.

Stepapp zawsze, bez względu na okoliczności, przestrzega obowiązujące przepisy dotyczące warunków pracy, a ponadto wykorzystuje długie doświadczenie, aby dodatkowo poprawić środowisko pracy i, jeśli to możliwe, wpływać pozytywnie na obowiązujące regulacje i ustawy poprzez zaangażowanie organizacji branżowych oraz współpracę polityczną.

W codziennej pracy oznacza to, że:

1. Dbanie o warunki pracy jest naturalną częścią naszego działania.

2. Kadra zarządzająca i kierownicza posiada/otrzymuje odpowiednią wiedzę, umiejętności, zasoby i uprawnienia, aby promować dobre i bezpieczne warunki pracy.

3. Wszyscy pracownicy otrzymują niezbędne wprowadzenie i szkolenie, zarówno podczas zatrudnienia, jak i w przypadku ponownego zatrudnienia, aby mogli pracować w sposób bezpieczny.

4. Regularnie i w przypadku zmian analizujemy i oceniamy ryzyko związane zarówno z naszym środowiskiem fizycznym, jak i organizacyjnym i społecznym, aby podejmować niezbędne działania w celu stworzenia bezpiecznego i pewnego miejsca pracy.

5. Wszystkie incydenty i wypadki są raportowane i dochodzone, abyśmy mogli podjąć odpowiednie środki zaradcze.

Dbamy o to, co najważniejsze.

Poza naszą odpowiedzialnością za warunki fizyczne pracy, mamy również obowiązek dbać o psychospołeczną atmosferę pracy naszych pracowników. Poprzez działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałanie dyskryminacji, tworzymy solidne podstawy. Ponadto, wszyscy pracownicy z odpowiedzialnością personalną mają szczególne zadanie dbania o ogólne samopoczucie swoich podwładnych.

W Stepapp zdajemy sobie sprawę, że to często małe rzeczy tworzą dobrą atmosferę pracy i satysfakcję z wykonywanych obowiązków, dlatego jako firma zachęcamy do lokalnych inicjatyw, takich jak wspólne śniadania i aktywności poza miejscem pracy. Dążymy do tego, aby dostrzegać każdą jednostkę.

Bez względu na okoliczności.

Stepapp zawsze, bez względu na okoliczności, przestrzega obowiązujące przepisy dotyczące warunków pracy, a ponadto wykorzystuje długie doświadczenie, aby dodatkowo poprawić środowisko pracy i, jeśli to możliwe, wpływać pozytywnie na obowiązujące regulacje i ustawy poprzez zaangażowanie organizacji branżowych oraz współpracę polityczną.

W codziennej pracy oznacza to, że:

1. Dbanie o warunki pracy jest naturalną częścią naszego działania.

2. Kadra zarządzająca i kierownicza posiada/otrzymuje odpowiednią wiedzę, umiejętności, zasoby i uprawnienia, aby promować dobre i bezpieczne warunki pracy.

3. Wszyscy pracownicy otrzymują niezbędne wprowadzenie i szkolenie, zarówno podczas zatrudnienia, jak i w przypadku ponownego zatrudnienia, aby mogli pracować w sposób bezpieczny.

4. Regularnie i w przypadku zmian analizujemy i oceniamy ryzyko związane zarówno z naszym środowiskiem fizycznym, jak i organizacyjnym i społecznym, aby podejmować niezbędne działania w celu stworzenia bezpiecznego i pewnego miejsca pracy.

5. Wszystkie incydenty i wypadki są raportowane i dochodzone, abyśmy mogli podjąć odpowiednie środki zaradcze.

Dbamy o to, co najważniejsze.

Poza naszą odpowiedzialnością za warunki fizyczne pracy, mamy również obowiązek dbać o psychospołeczną atmosferę pracy naszych pracowników. Poprzez działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałanie dyskryminacji, tworzymy solidne podstawy. Ponadto, wszyscy pracownicy z odpowiedzialnością personalną mają szczególne zadanie dbania o ogólne samopoczucie swoich podwładnych.

W Stepapp zdajemy sobie sprawę, że to często małe rzeczy tworzą dobrą atmosferę pracy i satysfakcję z wykonywanych obowiązków, dlatego jako firma zachęcamy do lokalnych inicjatyw, takich jak wspólne śniadania i aktywności poza miejscem pracy. Dążymy do tego, aby dostrzegać każdą jednostkę.

Zyskaj czas na siłownię.
Zyskaj czas na siłownię.
Odpowiedzialność za warunki pracy

Praca w Stepapp powinna być zgodna z naszym planem zrównoważonego rozwoju, będąc długoterminową korzystną alternatywą. Aby to zagwarantować, jako firma musimy aktywnie przeciwdziałać chorobom i obrażeniom naszych pracowników, zapewniając im dobre i bezpieczne warunki pracy. Nasi pracownicy powinni mieć możliwość rozwoju zawodowego i osobistego podczas swojego zatrudnienia w Stepapp.

Bez względu na okoliczności.

Stepapp zawsze, bez względu na okoliczności, przestrzega obowiązujące przepisy dotyczące warunków pracy, a ponadto wykorzystuje długie doświadczenie, aby dodatkowo poprawić środowisko pracy i, jeśli to możliwe, wpływać pozytywnie na obowiązujące regulacje i ustawy poprzez zaangażowanie organizacji branżowych oraz współpracę polityczną.

W codziennej pracy oznacza to, że:

1. Dbanie o warunki pracy jest naturalną częścią naszego działania.

2. Kadra zarządzająca i kierownicza posiada/otrzymuje odpowiednią wiedzę, umiejętności, zasoby i uprawnienia, aby promować dobre i bezpieczne warunki pracy.

3. Wszyscy pracownicy otrzymują niezbędne wprowadzenie i szkolenie, zarówno podczas zatrudnienia, jak i w przypadku ponownego zatrudnienia, aby mogli pracować w sposób bezpieczny.

4. Regularnie i w przypadku zmian analizujemy i oceniamy ryzyko związane zarówno z naszym środowiskiem fizycznym, jak i organizacyjnym i społecznym, aby podejmować niezbędne działania w celu stworzenia bezpiecznego i pewnego miejsca pracy.

5. Wszystkie incydenty i wypadki są raportowane i dochodzone, abyśmy mogli podjąć odpowiednie środki zaradcze.

Dbamy o to, co najważniejsze.

Poza naszą odpowiedzialnością za warunki fizyczne pracy, mamy również obowiązek dbać o psychospołeczną atmosferę pracy naszych pracowników. Poprzez działania na rzecz równego traktowania i przeciwdziałanie dyskryminacji, tworzymy solidne podstawy. Ponadto, wszyscy pracownicy z odpowiedzialnością personalną mają szczególne zadanie dbania o ogólne samopoczucie swoich podwładnych.

W Stepapp zdajemy sobie sprawę, że to często małe rzeczy tworzą dobrą atmosferę pracy i satysfakcję z wykonywanych obowiązków, dlatego jako firma zachęcamy do lokalnych inicjatyw, takich jak wspólne śniadania i aktywności poza miejscem pracy. Dążymy do tego, aby dostrzegać każdą jednostkę.

Bez stresu i bez brudu